Menu

Cestování a poznávání cizích kultur a národů obohacuje každého z nás.
 Utužuje toleranci a přátelství mezi lidmi z různých koutů světa. Před časem se zrodila myšlenka vytvořit místo, kde by bylo možné poznávat celý svět. Tato myšlenka nabrala reálné obrysy v podobě etnického města Ethnomir, které je ve východní Evropě již oblíbeným kulturně-vzdělávacím centrem.

Atmosféru Ethnomiru, která Vás bezpochyby pohltí, chceme přenést i do srdce Evropy, a tím dokázat, že i pro nás neexistují kulturní, etnické nebo náboženské hranice. Výsledkem toho je nový unikátní prostor obsahující jak mezinárodní vegetariánskou restauraci Etnosvět, tak Centrum kultury Ethnomir,
 kde náš mezinárodní tým neustále připravuje snoubení gastronomie 
a pestrých kulturních zážitků. 

Poznejte nové chutě a sbírejte zážitky!

Etnosvět / Ethnomir 


11:30 - 16:00 denní menu (bufet)