Podmínky použití webu

Etnosvět si vyhrazuje právo na obsah webových stránek

Podle zákona č. 121/2000 si vyhrazujeme právo zákazu publikování obsahu webu, designu, informací, grafiky a jiných materiálů obsažených na tomto webu. Povinností každého uživatele tohoto webu je řídit se níže vysvětlenými pravidly.

Použití cookies

Cookies jsou používány na tomto webu za účelem sledování návštěvnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Získaná data nejsou za žádných okolností poskytovaná třetím stranám.

Pokud s jejich použitím nesouhlasíte, neprodleně web opusťte.

Souhlas se správou osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem Etnosvět s.r.o., se sídlem Tyršova 1832/7, Nové Město, 120 00 Praha 2 Česká republika, IČ 039 57918 (příp. jeho zaměstnanci) pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podlezákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.