St. Martin’s young wine in Etnosvět

Publikováno 11. November, rubrika Blog, autor

Svatomartinské víno v Etnosvětě

To make the autumn days more pleasant, Czech ancestors drank to St. Martin’s first wine from the harvest. St. Martin’s wine has become a tradition that dates back to the time of Joseph II. and we love to build on it. On Monday, November 11th, we opened the first bottles of this year’s fresh wine with a spark, as Moravian wine growers like to describe young wine. This year’s St. Martin’s wine was brought from the Mádl winery in Velké Bílovice.

Stop by for a glass or two 🙂

 

Restaurace je trvale uzavřena. Tým Etnosvěta se částečně přesunul do naší spřátelené restaurace Spojka Karlín.

Těšíme se na Vás!

Eventové prostory Etnosvět Events jsou nadále v provozu! Celou restauraci je možné pronajmout pro soukromé účely.

www.spojujeme.cz

V rámci Spojujeme nabízíme i originální, zábavné a bezpečné on-line programy! Show Must Go On.

 

The restaurant is permanently closed. The Etnosvět team has partially moved to our friendly restaurant Spojka Karlín.

We look forward to you!

Variable venues Etnosvět Events are still opened! Also the entire restaurant can be rented for private purposes.

www.spojujeme.cz

Within Spojujeme, we also offer original, fun and safe online programs! Show Must Go On.